Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events

Events List Navigation

BE Level 2

Финансов Анализ – Управление на Оперативния Риск/ Business Essentials 2 Ниво

February 16 - February 17

BE II Ниво : Manage your Business Теми: Контролна среда и управление на оперативния риск Вътрешен одит - приложими техники Вътрешен контрол - практическа роля и примери Тест на контроли/ анализ на контролната среда - практически упражнения Анализ на бизнес сценарий - практически упражнения Вашият преподавател: Линкълн Майлс, BA (Hons), FCCA, FCMI, FCIS,       Цени и регистрация - 2500 лв. за целия семестър Business Essentials 2 - Manage Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са…

BE_Level_1

Стратегически Маркетинг/ Business Essentials 1 Ниво

February 22 - February 23

BE I Ниво : Know your Business Теми: Ролята на стратегическия маркетинг Създаване на стойност за потребителите Анализ на пазара - клиенти, конкуренти, среда Сегментация и позициониране Създаване на маркет стратегия Бранд и изграждане на бранд Маркетинг микс Дигитален маркетинг и маркетинг в социалните мрежи Показатели и измеримост  Вашият преподавател: Пол Диксън, BA (Hons), DipM, MCIM Chartered Marketer     Цени и регистрация - 2500 лв. за целия семестър Business Essentials 1 - Know Your Business - 800 лв. за…

BE Level 2

Стратегически Маркетинг/ Business Essentials 2 Ниво

February 24 - February 25

BE II Ниво : Manage your Business Теми: Брандът - изграждане, позициониране, стратегия и избор на архитектура Клиентско преживяване Разбиране за потребителите Пътят на потребителя - техники за дефиниране и управление на клиентското преживяване Управление на клиентското очакване  Вашият преподавател: Пол Диксън, BA (Hons), DipM, MCIM Chartered Marketer     Цени и регистрация - 2500 лв. за целия семестър Business Essentials 2 - Manage Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са без ДДС

ACCA P4 Advanced Financial Management

March 1, 9:00 am - March 2, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on March 1, 2018 at 9:00am

One event on May 28, 2018 at 9:00am

One event on August 15, 2018 at 9:00am

One event on November 9, 2018 at 9:00am

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision  

BE level 3

Финансов мениджмънт / Business Essentials 3 Ниво

March 9 - March 10

BE III Ниво : Grow your Business Теми: Стратегии за растеж Инвестиционни решения: Органичен ръст Сливания и придобивания: оценки на търговски дружества/ разглеждане на илюстративни бизнес казуси/ Бизнес реорганизации и преструктуриране Стратегии за излизане от инвестиции Вашият Преподавател: Георги Кирилов, FCCA, CF Цени и регистрация - 2000 лв. за целия семестър Business Essentials 3 - Grow Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са без ДДС.

BE level 3

Правна Рамка/ Business Essentials 3 Ниво

March 16 - March 17

BE III Ниво : Grow your Business Теми: Преобразуване на предприятията Вливане, Сливане Разделяне, отделяне Холдингови компании КЗК - комуникация и регулации Спазване на правата на служителите в процес на преобразуване Елегантни техники за данъчна оптимизация Данъчни аспекти на преобразуванията  Вашите преподаватели: адв. Ивелина Чернева адв. Атанас Михайлов Цени и регистрация - 2000 лв. за целия семестър Business Essentials 3 - Grow Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са без ДДС.

BE level 3

Управление на хора/ Business Essentials 3 Ниво

March 23 - March 24

BE III Ниво : Grow your Business Теми: Пътят на служителя в компанията Човешки ресурси - роли и процеси Стъпки в управлението на трудовото представяне Обратната връзка в процеса на управление на трудовото изпълнение Идентифициране на потребности, обучение, развитие План за развитие Организационната култура и ценности като мотивиращ фактор Нови бизнес модели  Вашият преподавател: Златина Михайлова     Цени и регистрация - 2000 лв. за целия семестър Business Essentials 3 - Grow Your Business - 800 лв. за отделен модул…

Бизнес Стратегия/ BE Advanced Masterclass

March 29 - March 31

BE Advanced Masterclass Теми: Подходи за дефиниране на стртегия, мисия и целеполагане Техники за анализ на оперативната и конкурентната среда Идентифициране и измерване на капацитет и компетенции на компанията Разрешаване на етични дилеми Степенуване на стратегията според риска Как да изберем стратегия и да оценим представянето на компанията Информационни потоци и управление на промяната Отчитане на маркетингов подход и организационна структура Какво да предприемем, ако стратегията се провали? Анализ на връзките между разгледаните решения и обобщаващо упражнение    Вашият преподавател: Линкълн…

Strategic Business Cases/ BE Advanced Masterclass

April 12

BE Advanced Masterclass Теми: Разглеждане на два стратегически казуса - бързо-оборотни стоки (производство и дистрибуция) и производство на автомобили Изпълнение на серия от задачи за вземане на решения и последваща оценка на корпоративната стратегия Решаване на проблеми, свързани с прилагането на стратегията в бизнес процеса  Вашият преподавател: Линкълн Майлс, BA (Hons), FCCA, FCMI, FCIS     Цени и регистрация - 2000 лв. за целия семестър Advanced Masterclass - Strategic Framework - 800 лв. за отделен модул Цените са без ДДС

Бизнес Симулация/ BE Advanced Masterclass

April 13 - April 14

BE Advanced Masterclass Теми: Участниците са поставени в симулация на реална бизнес среда и решенията, които вземат, рефлектират върху финалния резултат на всеки отбор Те ще създават стратегии за растеж и развитие на бизнес, ще бюджетират, ще вземат инвестиционни решения, като прилагат наученото в предишните модули и в досегашния си опит Работата в екип и уменията за преговори са ключов фактор за успех  Вашият преподавател: Георги Кирилов, FCCA, CF     Цени и регистрация - 2000 лв. за целия семестър Advanced Masterclass…

+ Export Events