Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events

Events List Navigation

School of Finance and Accounting for Young Professionals

December 12 - December 13
|Recurring Event (See all)
School of Finance and Accounting continues from 10th Nov 2017

The School of Finance аnd Accounting е отворено за всички, които имат желание да развиват кариерата си в областта на финансите и счетоводството. Независимо от предишния ви опит и успех, ако искате да работите като счетоводител, финансист или одитор, нашата структурирана програма ще помогне да надградите знанията и уменията си и да ги усъвършенствате, за да постигнете истинска реализация. Програмата School of Finance and Accounting предлага идеалната първа стъпка за начало на кариерата, особено ако искате да откриете работа в местните…

BE_Level_1

Финансов Анализ/ Business Essentials 1 Ниво

January 12, 2018 - January 13, 2018

BE I Ниво : Know your Business Теми: Счетоводният баланс Ключови показатели, базирани на ОПР Коефициенти на ликвидност Взаимовръзка между основните счеотводни отчети Фактори, влияещи на растежа на ключовите показатели и ефективността по отношение на: Активитео Печалбатео Паричните потоци  Вашият преподавател: Линкълн Майлс, BA (Hons), FCCA, FCMI, FCIS,     Цени и регистрация - 2500 лв. за целия семестър Business Essentials 1 - Know Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са без ДДС

BE_Level_1

Финансов мениджмънт / Business Essentials 1 Ниво

January 19, 2018 - January 20, 2018

BE I Ниво : Know your Business Теми: Анализ на ключови финансови показатели Управление на оборотния капитал Управление на паричните потоци Инвестиционни решения - Оценка на проекти / риск Дисконтирани парични потоци Данъци и инфлация и тяхното влияние върху инвестиционните решения Цена на капитала Вашият Преподавател: Георги Кирилов, FCCA, CF Цени и регистрация - 2500 лв. за целия семестър Business Essentials 1 - Know Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са без ДДС

BE_Level_1

Правна Рамка/ Business Essentials 1 Ниво

January 26, 2018 - January 27, 2018

BE I Ниво : Know your Business Теми: Защита правата на дружеството Арбитраж или държавен съд Отговорност на Управителя Пране на пари Законосъобразно и ефективно управление на персонала Сключване, изпълнение и прекратяване на трудов договор Работно време, почивки, отпуски; безопасни условия на труд Имуществена отговорност Вашите преподаватели: адв. Весела Кабатлийска адв. Илия Грозданов MJur Цени и регистрация - 2500 лв. за целия семестър Business Essentials 1 - Know Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са без ДДС

BE Level 2

Финансов мениджмънт / Business Essentials 2 Ниво

February 2, 2018 - February 3, 2018

BE II Ниво : Manage your Business Теми: Класификация на разходите Разходни центрове и управление на разходите по видове дейности Ценообразуване и ценови стратегии Бюджетиране Управление на ликвидността Управление на валутния риск Управление на лихвения риск: Кредитен риск Вашият Преподавател: Георги Кирилов, FCCA, CF Цени и регистрация - 2500 лв. за целия семестър Business Essentials 2 - Manage Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са без ДДС

ACCA F5 Performance Management

February 8, 2018, 9:00 am - February 9, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 8, 2017 at 9:00am

One event on February 8, 2018 at 9:00am

One event on April 23, 2018 at 9:00am

One event on August 29, 2018 at 9:00am

One event on November 19, 2018 at 9:00am

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

BE Level 2

Правна Рамка/ Business Essentials 2 Ниво

February 9, 2018 - February 10, 2018

BE II Ниво : Manage your Business Теми: Изисквания за защита на личните данни към бизнесите, опериращи в България Законови изисквания при международен трансфер на лични данни Новият Общ регламент за защита на личните данни в ЕС в сила от Май 2018 Търговска тайна и защита на правата на интелектуална собственост Договори за финансови услуги: ( Кредит, Лизинг, факторинг, и др) Цесии Договори за Управление на риск (Ескроу , SWAP и др.) Платежни инструменти ( Електронни пари, Дериватни инструменти и…

ACCA P4 Advanced Financial Management

February 12, 2018, 9:00 am - February 13, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 6, 2017 at 9:00am

One event on February 12, 2018 at 9:00am

One event on May 28, 2018 at 9:00am

One event on August 15, 2018 at 9:00am

One event on November 7, 2018 at 9:00am

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

ACCA F9 Financial Management

February 14, 2018, 9:00 am - February 15, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 24, 2017 at 9:00am

One event on February 14, 2018 at 9:00am

One event on April 26, 2018 at 9:00am

One event on August 19, 2018 at 9:00am

One event on November 5, 2018 at 9:00am

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

BE Level 2

Финансов Анализ – Управление на Оперативния Риск/ Business Essentials 2 Ниво

February 16, 2018 - February 17, 2018

BE II Ниво : Manage your Business Теми: Контролна среда и управление на оперативния риск Вътрешен одит - приложими техники Вътрешен контрол - практическа роля и примери Тест на контроли/ анализ на контролната среда - практически упражнения Анализ на бизнес сценарий - практически упражнения Вашият преподавател: Линкълн Майлс, BA (Hons), FCCA, FCMI, FCIS,       Цени и регистрация - 2500 лв. за целия семестър Business Essentials 2 - Manage Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са…

+ Export Events