Loading Events

← Back to Events

MDV Office

+ Google Map
7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+359887492756 www.mdvtraining.bg

Welcome to MDV Professional Education!

Enjoy our:

  • 2 spacious, well-lit training rooms,
  • Computer lab with 10 working stations
  • Kitchenette and coffee facilities
  • Recreation area
  • Great location in the very heart of Sofia city centre
  • Underground parking in a near-by building

Upcoming Events

Events List Navigation

December 2017

School of Finance and Accounting for Young Professionals

December 12 - December 13
|Recurring Event (See all)
School of Finance and Accounting continues from 10th Nov 2017
MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

The School of Finance аnd Accounting е отворено за всички, които имат желание да развиват кариерата си в областта на финансите и счетоводството. Независимо от предишния ви опит и успех, ако искате да работите като счетоводител, финансист или одитор, нашата структурирана програма ще помогне да надградите знанията и уменията си и да ги усъвършенствате, за да постигнете истинска реализация. Програмата School of Finance and Accounting предлага идеалната първа стъпка за начало на кариерата, особено ако искате да откриете работа в местните…

Find out more »
January 2018
BE_Level_1

Финансов Анализ/ Business Essentials 1 Ниво

January 12, 2018 - January 13, 2018
MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

BE I Ниво : Know your Business Теми: Счетоводният баланс Ключови показатели, базирани на ОПР Коефициенти на ликвидност Взаимовръзка между основните счеотводни отчети Фактори, влияещи на растежа на ключовите показатели и ефективността по отношение на: Активитео Печалбатео Паричните потоци  Вашият преподавател: Линкълн Майлс, BA (Hons), FCCA, FCMI, FCIS,     Цени и регистрация - 2500 лв. за целия семестър Business Essentials 1 - Know Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са без ДДС

Find out more »
BE_Level_1

Финансов мениджмънт / Business Essentials 1 Ниво

January 19, 2018 - January 20, 2018
MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

BE I Ниво : Know your Business Теми: Анализ на ключови финансови показатели Управление на оборотния капитал Управление на паричните потоци Инвестиционни решения - Оценка на проекти / риск Дисконтирани парични потоци Данъци и инфлация и тяхното влияние върху инвестиционните решения Цена на капитала Вашият Преподавател: Георги Кирилов, FCCA, CF Цени и регистрация - 2500 лв. за целия семестър Business Essentials 1 - Know Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са без ДДС

Find out more »
BE_Level_1

Правна Рамка/ Business Essentials 1 Ниво

January 26, 2018 - January 27, 2018
MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

BE I Ниво : Know your Business Теми: Защита правата на дружеството Арбитраж или държавен съд Отговорност на Управителя Пране на пари Законосъобразно и ефективно управление на персонала Сключване, изпълнение и прекратяване на трудов договор Работно време, почивки, отпуски; безопасни условия на труд Имуществена отговорност Вашите преподаватели: адв. Весела Кабатлийска адв. Илия Грозданов MJur Цени и регистрация - 2500 лв. за целия семестър Business Essentials 1 - Know Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са без ДДС

Find out more »
February 2018
BE Level 2

Финансов мениджмънт / Business Essentials 2 Ниво

February 2, 2018 - February 3, 2018
MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

BE II Ниво : Manage your Business Теми: Класификация на разходите Разходни центрове и управление на разходите по видове дейности Ценообразуване и ценови стратегии Бюджетиране Управление на ликвидността Управление на валутния риск Управление на лихвения риск: Кредитен риск Вашият Преподавател: Георги Кирилов, FCCA, CF Цени и регистрация - 2500 лв. за целия семестър Business Essentials 2 - Manage Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са без ДДС

Find out more »

ACCA F5 Performance Management

February 8, 2018, 9:00 am - February 9, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 8, 2017 at 9:00am

One event on February 8, 2018 at 9:00am

One event on April 23, 2018 at 9:00am

One event on August 29, 2018 at 9:00am

One event on November 19, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »
BE Level 2

Правна Рамка/ Business Essentials 2 Ниво

February 9, 2018 - February 10, 2018
MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

BE II Ниво : Manage your Business Теми: Изисквания за защита на личните данни към бизнесите, опериращи в България Законови изисквания при международен трансфер на лични данни Новият Общ регламент за защита на личните данни в ЕС в сила от Май 2018 Търговска тайна и защита на правата на интелектуална собственост Договори за финансови услуги: ( Кредит, Лизинг, факторинг, и др) Цесии Договори за Управление на риск (Ескроу , SWAP и др.) Платежни инструменти ( Електронни пари, Дериватни инструменти и…

Find out more »

ACCA P4 Advanced Financial Management

February 12, 2018, 9:00 am - February 13, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 6, 2017 at 9:00am

One event on February 12, 2018 at 9:00am

One event on May 28, 2018 at 9:00am

One event on August 15, 2018 at 9:00am

One event on November 7, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »

ACCA F9 Financial Management

February 14, 2018, 9:00 am - February 15, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 24, 2017 at 9:00am

One event on February 14, 2018 at 9:00am

One event on April 26, 2018 at 9:00am

One event on August 19, 2018 at 9:00am

One event on November 5, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »
BE Level 2

Финансов Анализ – Управление на Оперативния Риск/ Business Essentials 2 Ниво

February 16, 2018 - February 17, 2018
MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

BE II Ниво : Manage your Business Теми: Контролна среда и управление на оперативния риск Вътрешен одит - приложими техники Вътрешен контрол - практическа роля и примери Тест на контроли/ анализ на контролната среда - практически упражнения Анализ на бизнес сценарий - практически упражнения Вашият преподавател: Линкълн Майлс, BA (Hons), FCCA, FCMI, FCIS,       Цени и регистрация - 2500 лв. за целия семестър Business Essentials 2 - Manage Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са…

Find out more »

ACCA P3 Business Analysis

February 16, 2018, 9:00 am - February 17, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 20, 2017 at 9:00am

One event on February 16, 2018 at 9:00am

One event on April 30, 2018 at 9:00am

One event on August 24, 2018 at 9:00am

One event on November 21, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »
BE_Level_1

Стратегически Маркетинг/ Business Essentials 1 Ниво

February 22, 2018 - February 23, 2018
MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

BE I Ниво : Know your Business Теми: Ролята на стратегическия маркетинг Създаване на стойност за потребителите Анализ на пазара - клиенти, конкуренти, среда Сегментация и позициониране Създаване на маркет стратегия Бранд и изграждане на бранд Маркетинг микс Дигитален маркетинг и маркетинг в социалните мрежи Показатели и измеримост  Вашият преподавател: Пол Диксън, BA (Hons), DipM, MCIM Chartered Marketer     Цени и регистрация - 2500 лв. за целия семестър Business Essentials 1 - Know Your Business - 800 лв. за…

Find out more »

ACCA P5 Advanced Performance Management

February 23, 2018, 9:00 am - February 24, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 22, 2017 at 9:00am

One event on February 23, 2018 at 9:00am

One event on May 2, 2018 at 9:00am

One event on August 27, 2018 at 9:00am

One event on November 26, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »
BE Level 2

Стратегически Маркетинг/ Business Essentials 2 Ниво

February 24, 2018 - February 25, 2018
MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

BE II Ниво : Manage your Business Теми: Брандът - изграждане, позициониране, стратегия и избор на архитектура Клиентско преживяване Разбиране за потребителите Пътят на потребителя - техники за дефиниране и управление на клиентското преживяване Управление на клиентското очакване  Вашият преподавател: Пол Диксън, BA (Hons), DipM, MCIM Chartered Marketer     Цени и регистрация - 2500 лв. за целия семестър Business Essentials 2 - Manage Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са без ДДС

Find out more »
March 2018
BE level 3

Финансов мениджмънт / Business Essentials 3 Ниво

March 9, 2018 - March 10, 2018
MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

BE III Ниво : Grow your Business Теми: Стратегии за растеж Инвестиционни решения: Органичен ръст Сливания и придобивания: оценки на търговски дружества/ разглеждане на илюстративни бизнес казуси/ Бизнес реорганизации и преструктуриране Стратегии за излизане от инвестиции Вашият Преподавател: Георги Кирилов, FCCA, CF Цени и регистрация - 2000 лв. за целия семестър Business Essentials 3 - Grow Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са без ДДС.

Find out more »
BE level 3

Правна Рамка/ Business Essentials 3 Ниво

March 16, 2018 - March 17, 2018
MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

BE III Ниво : Grow your Business Теми: Преобразуване на предприятията Вливане, Сливане Разделяне, отделяне Холдингови компании КЗК - комуникация и регулации Спазване на правата на служителите в процес на преобразуване Елегантни техники за данъчна оптимизация Данъчни аспекти на преобразуванията  Вашите преподаватели: адв. Ивелина Чернева адв. Атанас Михайлов Цени и регистрация - 2000 лв. за целия семестър Business Essentials 3 - Grow Your Business - 800 лв. за отделен модул Цените са без ДДС.

Find out more »
BE level 3

Управление на хора/ Business Essentials 3 Ниво

March 23, 2018 - March 24, 2018
MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

BE III Ниво : Grow your Business Теми: Пътят на служителя в компанията Човешки ресурси - роли и процеси Стъпки в управлението на трудовото представяне Обратната връзка в процеса на управление на трудовото изпълнение Идентифициране на потребности, обучение, развитие План за развитие Организационната култура и ценности като мотивиращ фактор Нови бизнес модели  Вашият преподавател: Златина Михайлова     Цени и регистрация - 2000 лв. за целия семестър Business Essentials 3 - Grow Your Business - 800 лв. за отделен модул…

Find out more »

Бизнес Стратегия/ BE Advanced Masterclass

March 29, 2018 - March 31, 2018
MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

BE Advanced Masterclass Теми: Подходи за дефиниране на стртегия, мисия и целеполагане Техники за анализ на оперативната и конкурентната среда Идентифициране и измерване на капацитет и компетенции на компанията Разрешаване на етични дилеми Степенуване на стратегията според риска Как да изберем стратегия и да оценим представянето на компанията Информационни потоци и управление на промяната Отчитане на маркетингов подход и организационна структура Какво да предприемем, ако стратегията се провали? Анализ на връзките между разгледаните решения и обобщаващо упражнение    Вашият преподавател: Линкълн…

Find out more »
April 2018

Strategic Business Cases/ BE Advanced Masterclass

April 12, 2018
MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

BE Advanced Masterclass Теми: Разглеждане на два стратегически казуса - бързо-оборотни стоки (производство и дистрибуция) и производство на автомобили Изпълнение на серия от задачи за вземане на решения и последваща оценка на корпоративната стратегия Решаване на проблеми, свързани с прилагането на стратегията в бизнес процеса  Вашият преподавател: Линкълн Майлс, BA (Hons), FCCA, FCMI, FCIS     Цени и регистрация - 2000 лв. за целия семестър Advanced Masterclass - Strategic Framework - 800 лв. за отделен модул Цените са без ДДС

Find out more »

Бизнес Симулация/ BE Advanced Masterclass

April 13, 2018 - April 14, 2018
MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

BE Advanced Masterclass Теми: Участниците са поставени в симулация на реална бизнес среда и решенията, които вземат, рефлектират върху финалния резултат на всеки отбор Те ще създават стратегии за растеж и развитие на бизнес, ще бюджетират, ще вземат инвестиционни решения, като прилагат наученото в предишните модули и в досегашния си опит Работата в екип и уменията за преговори са ключов фактор за успех  Вашият преподавател: Георги Кирилов, FCCA, CF     Цени и регистрация - 2000 лв. за целия семестър Advanced Masterclass…

Find out more »

ACCA F5 Performance Management

April 23, 2018, 9:00 am - April 25, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 8, 2017 at 9:00am

One event on February 8, 2018 at 9:00am

One event on April 23, 2018 at 9:00am

One event on August 29, 2018 at 9:00am

One event on November 19, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »

ACCA F9 Financial Management

April 26, 2018, 9:00 am - April 27, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 24, 2017 at 9:00am

One event on February 14, 2018 at 9:00am

One event on April 26, 2018 at 9:00am

One event on August 19, 2018 at 9:00am

One event on November 5, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »

ACCA P3 Business Analysis

April 30, 2018, 9:00 am - May 1, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 20, 2017 at 9:00am

One event on February 16, 2018 at 9:00am

One event on April 30, 2018 at 9:00am

One event on August 24, 2018 at 9:00am

One event on November 21, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »
May 2018

ACCA F7 Financial Reporting

May 2, 2018, 9:00 am - May 4, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 4, 2017 at 9:00am

One event on May 2, 2018 at 9:00am

One event on August 1, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor: Lincoln Miles Face to Face Revision

Find out more »

ACCA P5 Advanced Performance Management

May 2, 2018, 9:00 am - May 3, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 22, 2017 at 9:00am

One event on February 23, 2018 at 9:00am

One event on May 2, 2018 at 9:00am

One event on August 27, 2018 at 9:00am

One event on November 26, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »

ACCA P2 Corporate Reporting

May 8, 2018, 9:00 am - May 10, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on May 8, 2018 at 9:00am

One event on August 28, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor: Lincoln Miles Face to Face Revision

Find out more »

ACCA P4 Advanced Financial Management

May 28, 2018, 9:00 am - May 30, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 6, 2017 at 9:00am

One event on February 12, 2018 at 9:00am

One event on May 28, 2018 at 9:00am

One event on August 15, 2018 at 9:00am

One event on November 7, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »
August 2018

ACCA F7 Financial Reporting

August 1, 2018, 9:00 am - August 3, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 4, 2017 at 9:00am

One event on May 2, 2018 at 9:00am

One event on August 1, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor: Lincoln Miles Face to Face Revision

Find out more »

ACCA P4 Advanced Financial Management

August 15, 2018, 9:00 am - August 17, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 6, 2017 at 9:00am

One event on February 12, 2018 at 9:00am

One event on May 28, 2018 at 9:00am

One event on August 15, 2018 at 9:00am

One event on November 7, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »

ACCA F9 Financial Management

August 19, 2018, 9:00 am - August 20, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 24, 2017 at 9:00am

One event on February 14, 2018 at 9:00am

One event on April 26, 2018 at 9:00am

One event on August 19, 2018 at 9:00am

One event on November 5, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »

ACCA P3 Business Analysis

August 24, 2018, 9:00 am - August 25, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 20, 2017 at 9:00am

One event on February 16, 2018 at 9:00am

One event on April 30, 2018 at 9:00am

One event on August 24, 2018 at 9:00am

One event on November 21, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »

ACCA F8 Audit and Assurance

August 25, 2018, 9:00 am - August 27, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 4, 2017 at 9:00am

One event on August 25, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor: Lincoln Miles Face to Face Revision

Find out more »

ACCA P5 Advanced Performance Management

August 27, 2018, 9:00 am - August 28, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 22, 2017 at 9:00am

One event on February 23, 2018 at 9:00am

One event on May 2, 2018 at 9:00am

One event on August 27, 2018 at 9:00am

One event on November 26, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »

ACCA P2 Corporate Reporting

August 28, 2018, 9:00 am - August 30, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on May 8, 2018 at 9:00am

One event on August 28, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor: Lincoln Miles Face to Face Revision

Find out more »

ACCA F5 Performance Management

August 29, 2018, 9:00 am - August 31, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 8, 2017 at 9:00am

One event on February 8, 2018 at 9:00am

One event on April 23, 2018 at 9:00am

One event on August 29, 2018 at 9:00am

One event on November 19, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »
November 2018

ACCA F9 Financial Management

November 5, 2018, 9:00 am - November 6, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 24, 2017 at 9:00am

One event on February 14, 2018 at 9:00am

One event on April 26, 2018 at 9:00am

One event on August 19, 2018 at 9:00am

One event on November 5, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »

ACCA P4 Advanced Financial Management

November 7, 2018, 9:00 am - November 8, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 6, 2017 at 9:00am

One event on February 12, 2018 at 9:00am

One event on May 28, 2018 at 9:00am

One event on August 15, 2018 at 9:00am

One event on November 7, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »

ACCA F5 Performance Management

November 19, 2018, 9:00 am - November 20, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 8, 2017 at 9:00am

One event on February 8, 2018 at 9:00am

One event on April 23, 2018 at 9:00am

One event on August 29, 2018 at 9:00am

One event on November 19, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »

ACCA P3 Business Analysis

November 21, 2018, 9:00 am - November 22, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 20, 2017 at 9:00am

One event on February 16, 2018 at 9:00am

One event on April 30, 2018 at 9:00am

One event on August 24, 2018 at 9:00am

One event on November 21, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »

ACCA P5 Advanced Performance Management

November 26, 2018, 9:00 am - November 27, 2018, 4:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on November 22, 2017 at 9:00am

One event on February 23, 2018 at 9:00am

One event on May 2, 2018 at 9:00am

One event on August 27, 2018 at 9:00am

One event on November 26, 2018 at 9:00am

MDV Office, 7 Sheynovo Str
Sofia, Sofia 1504 Bulgaria
+ Google Map

Your Tutor - Georgi Kirilov - FCCA, CF Face to Face Revision

Find out more »
+ Export Events